OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Gía tiệm cận trendline giảm hợp lưu với vùng cản 

Khuyến nghị

Sell limit: 1.08861

SL: 1.09261

TP1: 1.08336

TP2: 1.07786

Bình luận