drbin2211

EURCHF - Chạm vùng cản - Mua lên

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Mọi người tham khảo như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.