GKFXPrimeVN

EURCHF 32/5/2018

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF Xu hướng chính đang giảm và nằm trong kênh xu hướng giảm, dự kiến là ngày hôm nay sẽ có một phiên giảm tiếp, chiến lược sell khi giá breakout kênh xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.