GKFXPrimeVN

EURCHF 32/5/2018

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF Xu hướng chính đang giảm và nằm trong kênh xu hướng giảm, dự kiến là ngày hôm nay sẽ có một phiên giảm tiếp, chiến lược sell khi giá breakout kênh xu hướng.