ptlinh113

EURCHF canh buy

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
26 lượt xem
0
EURCHF đã chạm vùng hỗ trợ tại 1.05265 phương án canh buy sl 1.04902 TP tại 1.07269