lother

Ptich Tuần 15/01 - 19/01 EURCHF tiếp tục tăng giá

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF chưa có đấu hiệu giảm dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần sau. Thông tin về cặp tiền này sẽ được tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin từ thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.