OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF tăng mạnh vào hômq qua tạo nên sóng tăng đẹp trên H4. Nến Daily hôm qua cũng khá đẹp. Chò điều chỉnh và tìm entry Buy .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.