Samurai_FX_VN

Mua ngắn EURCHF

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
cặp này đang trong giai đoạn tích lũy, nên chỉ mua bán trong phạm vi biên độ tích lũy màu đỏ.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.