dinhchien

[AUDCHF] Phương pháp GD 3 màn hình, Price action & Elliot 8-9

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: quy luật tăng rất đẹp
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.
Bình luận:
EURCHF nhé, không phải AUDCHF, mình nhầm khi gõ title.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.