dinhchien

[AUDCHF] Phương pháp GD 3 màn hình, Price action & Elliot 8-9

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: quy luật tăng rất đẹp
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.
Bình luận: EURCHF nhé, không phải AUDCHF, mình nhầm khi gõ title.

Bình luận