OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Giá break trendline giảm, quay lại retest tạo thành vùng cản
Khuyến nghị BUY NOW TP, SL như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.