ThanhThaoMC

14/05 EURCHF short

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ

EURCHF đang ở cuối bước sóng thứ 5, là sóng điều chỉnh lớn trước khi có bước sóng chính giảm mới
Bước sóng giảm mới sẽ được xác nhận khi nó phá vỡ hỗ trợ để tạo mức thấp hơn
Điều quan trọng là chúng ta có thể kiếm một số pip trước khi nó phá hỗ trợ