ThanhThaoMC

14/05 EURCHF short

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ

EURCHF đang ở cuối bước sóng thứ 5, là sóng điều chỉnh lớn trước khi có bước sóng chính giảm mới
Bước sóng giảm mới sẽ được xác nhận khi nó phá vỡ hỗ trợ để tạo mức thấp hơn
Điều quan trọng là chúng ta có thể kiếm một số pip trước khi nó phá hỗ trợ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.