FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Trên khung biểu đồ tuần giá đã phá trendline giảm đi lên, hiện tại giá đã test về khu vực trendline tiếp tục xu hướng lên, canh mua dài hạn cho cặp này, ở khu vực h4 chúng ta tìm tín hiệu mua vào khi giá hồi về khu vực đường MA 50 VÀ 20.
Bình luận: Mua vào ở 1,069, stoplos 1,063, tp 200 pip