KhaiGuru

EURCHF | Gặp cản D

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF
Giá sau 1 giai đoạn đi ngang vài ngày đã giảm xuống, phản ứng tại vùng hỗ trợ D, nhưng sau đó bật tăng trở lại.
- Dự đoán giá sẽ tăng lên.Cặp CHFJPY với lực bán xuống đang chiếm ưu thế ủng hộ dự đoán này.
- Nếu vào lệnh BUY đặt Trailing Stop với số pip = SL, đảm bảo rằng sẽ dời SL về hòa khi giá chạy được RR=1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.