tradafx

Cơ hội mua với EURCHF

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 2 giờ.
Đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
Key level của xu hướng nhỏ hơn tại 1.07500 đã bị phá vỡ.
Xu hướng tăng được xác nhận. tại đây đợi giá retest sau khi phá Key level có thể tìm kiếm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.08100.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.