OneEntryPerDay

Day 8: Nhật ký tham gia FTMO challenger

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
DAY8: entry 2
Canh sell limit EURCHF: Giá trong một xu hướng xuống rõ ràng do toàn bộ giá nằm trọn vẹn dưới dải EMA90, canh sell tại điểm giá hồi lại hợp lưu của EMA50 cắt với mức R1 của daily pivot . Một setup đơn giản hiệu quả.
Entry: 1.03981
S/L: 1.04086
T/P: 1.03747
Tỉ lệ RR: 1:2.3