ngobao1975

Xu hướng ECHF từ 20/5

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ECHF đang chạy trong vùng sideway. Lực SELL vẫn còn kiểm soát thị trường. Ý tưởng giao dịch là SELL vùng hiện tại và TP, SL theo như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.