JaneDoan

EURCHF Daily Mức giá quan trọng

JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Sóng 4 trong sóng hiệu chỉnh ABCDE đang gần hoàn thành, chú ý theo dõi cẩn thận để có cơ hội giao dịch theo sóng 5
Giao dịch đang hoạt động:
H4 cho tín hiệu mua. Giao dịch theo sóng giảm 5
Mục tiêu tại 1.2000-1.10000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.