JaneDoan

EURCHF Daily Mức giá quan trọng

FOREXCOM:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Sóng 4 trong sóng hiệu chỉnh ABCDE đang gần hoàn thành, chú ý theo dõi cẩn thận để có cơ hội giao dịch theo sóng 5
Giao dịch đang hoạt động: H4 cho tín hiệu mua. Giao dịch theo sóng giảm 5
Mục tiêu tại 1.2000-1.10000