ripp21088

Short EURCHF

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm từ W, D, H4,
H1 tạo supply zone tại kháng cự
Sell theo H1, tp R3.5

Bình luận