ngobao1975

ECHF liệu có hình thành mô hình VĐV ?

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ECHF đã chạm vùng cung 1.142-1.147 và hình thành vai trái, đầu. Chúng ta chờ đợi nếu giá hồi về vùng cung và xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì vào sell, hoặc chờ giá phá vỡ đường cổ để vào sell. Mục tiêu TP1 ở vùng hỗ trợ 1.128-1.131, và xa hơn TP2 ở vùng hỗ trợ 1.116-1.120. SL trên vùng đỉnh đầu.
Bình luận: Giá không hình thành vai phải mà phá vỡ đường cổ. Vẫn duy trì chiến lược sell đến vùng hỗ trợ 1.128-1.131