ngobao1975

ECHF liệu có hình thành mô hình VĐV ?

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ECHF đã chạm vùng cung 1.142-1.147 và hình thành vai trái, đầu. Chúng ta chờ đợi nếu giá hồi về vùng cung và xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì vào sell, hoặc chờ giá phá vỡ đường cổ để vào sell. Mục tiêu TP1 ở vùng hỗ trợ 1.128-1.131, và xa hơn TP2 ở vùng hỗ trợ 1.116-1.120. SL trên vùng đỉnh đầu.
Bình luận:
Giá không hình thành vai phải mà phá vỡ đường cổ. Vẫn duy trì chiến lược sell đến vùng hỗ trợ 1.128-1.131
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.