NHCHUONG

EURGBP BUY TRÊN H4

Giá lên
NHCHUONG Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EMA21 đã cắt trên MA38, giá đã test và cho tín hiệu buy tại EMA21
Bình luận:
EurGbp đã chốt lổ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.