NHCHUONG

EURGBP BUY TRÊN H4

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EMA21 đã cắt trên MA38, giá đã test và cho tín hiệu buy tại EMA21
Bình luận: EurGbp đã chốt lổ