GAMOFX

CHIẾN LƯỢC MUA EURGBP LẦN 1

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Xin chào các bạn. mình là GAMOFX
Bài biết trước đó mình đã phân tích dài hạn về EURGBP , đây là chiến lược ngắn hạn của mình.

+ Kịch bản EURGBP breakout mô hình tích lũy.
+ Lưu ý nếu kịch bản này thất bại, tôi sẽ xem xét chờ đợi các cơ hội và kịch bản khác theo tiêu đề "CHIẾN LƯỢC MUA EURGBP LẦN 2 "
p/s: nếu bạn follow kịch bản này nhớ quản lý vốn và điểm thoát lỗ.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.