maivanhai

EG mục tiêu 0.83 là khá chắc chắn

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Với sự đóng cửa ngày hôm qua, cho thấy giá đã hoàn toàn thoát khỏi vùng sideway rất lâu trước đó, nó cũng đánh dấu sự thoát khỏi vùng đỉnh mạnh của giá.Như vậy trong thời gian tới, xu hướng chủ đạo của cặp tiền này là xuống. Hoàn toàn có thể thấy mục tiêu 0.83 là có thể.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.