URIFX

EURGBP: Bán pullback

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Wave đầu tiên breakout vẫn chưa hoàn thành. Có thể đánh wave 5, mục tiêu tới đầu của wedge là đẹp.