OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Ngắn hạn đang hình thành mây đối xứng. Sẽ có khoảng thời gian co giật khá khó chịu rồi mới rơi lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.