OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Ngắn hạn đang hình thành mây đối xứng. Sẽ có khoảng thời gian co giật khá khó chịu rồi mới rơi lại