Cafeforex123

Sell EURGBP low volume

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Bán EURGBP với khối lượng nho nhỏ
Daily xuất hiện Fakey tại Supply zone của Weckly
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.