HHermes

EURGBP mô hình BAT short 896xx, TP1 886xx, TP2 877xx

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP mô hình BAT short 896xx, TP1 886xx, TP2 879xx