tradafx

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện với cặp EURGBP

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm lớn.
Giá tăng đến vùng kháng cự Fibonacci 61.80 của xu hướng giảm trước đó.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và Key level tại 0.85600.
Đợi giá phá vỡ Key level và có xác nhận xu hướng giảm thì có thể tìm kiếm cơ hội bán với EURGBP .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ 0.84500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.