QKhanh

E/G 4H

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Chỉ là ý kiến cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư.