HOAIGOLD

EURGBP SETUP 1 LỆNH SELL Ở TRUNG HẠN

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
hình thành phá vỡ giả ở h4 , giá giảm mạnh về sau đó
hiện tại đang hồi lên lại neckline , canh sell nhịp xuống , sl 0.85200 tp 300 pip .kèo này ở h4 nên ôm hơi lâu

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube phân tích từng tuần : https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.