VnRebates

EURGBP thể hiện một cấu trúc đi range với môi trường giá yếu

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP thể hiện một cấu trúc đi range với môi trường giá yếu, khi không test lại được cạnh trên cấu trúc, đồng thời hành động UT tiềm năng đã xuất hiện và xuyên qua vùng VAH. Kì vọng một nhịp test lại VAH trước khi giá giảm xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.