HDAnh

Dự đoán lâu dài xu hướng EUR/GBP

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Theo sơ đô đường xu hướng Fibonacci thì xu đây vẫn là xu hướng tăng nếu chúng ta xem xem nó tăng từ ngày 06/ 05 /2019 là đáy thấp nhất và đỉnh là 12/08/2019
Theo tôi ngưỡng 0.3812 (0.88064) là ngưỡng rất quan trọng. Trong tháng này nếu như giá xuyên qua mức thì sẽ có xu hướng giảm ngắn hạn sẽ tiếp tục
Còn xu hướng tăng dài hạn sẽ giảm đi kể từ ngày 12/08.
- Khuyến nghị dài hạn vẫn giữ các lệnh Buy từ tháng 05 .
- Ngắn hạn: Tiếp tục sell nếu giảm qua giá 0.88000 hoặc dưới ngưỡng Fibonacci. 0382