GAMOFX

BẮT ĐÁY EURGBP DÀI HẠN

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Xin chào, tôi là GAMOFX.
Đây là ý tưởng của tôi về EURGBP , băt đầu xuất hiện những điều kiện hình thành xu hướng tăng giá " Dài hạn "
+ Hình thành và xác nhận khối BEARTRAP mạnh tại 0.83
+ Trung hạn dấu hiệu phá vỡ BOS .
+ ngắn hạn có thể hồi về lại các mức điều chỉnh fibo, tuy hiện tại 0.835 chờ đợi cấu trúc đảo chiều để vào lệnh, đây là mức đầu tiên tham khảo thực hiện các chiến lược buy lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.