DubaiSC

EUR/GBP trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 0,8694.

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
0,8577 là điểm trục của chúng tôi.

Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 0,8694.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,8577, kỳ vọng 0,8535 và 0,8510.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang bán quá nhiều (<30). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8622 và 0,8652)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.