Son-Trader

EURGBP - BUY - Phân tích do PHSFund

Giá lên
Son-Trader Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
BUY EURGBP

Lệnh 1 : Giá 0.87900
SL : 0.87700
TP : 0.88850
RR : 1:4

Lệnh 2 : Giá 0.87900
SL : 0.87700
TP : 0.89170
RR : 1:6

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.