Leadership

BUY EURGBP H4

Giá lên
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã rơi tự do khoảng hơn 100 pips vào cuối tuần trước. Đương nhiên là nó sẽ vấp phải sự phản ứng của thị trường trước khi nó tiếp tục giảm hoặc sẽ đảo chiều. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để BUY EURGBP với target nhỏ 30 - 40
pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.