phamvanbien09

Eur/Gbp chờ mua lên

OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung H4. Cặp tiền chèo Eur/Gbp.
Mẫu hình: Dao găm - Lựu đạn của Tiên Sanh

Kế hoạch. Chờ giá đóng cửa trên cản màu đỏ có thể mở 2 lệnh mua, SL ở 2/3 chiếc hộp bên dưới, TP1, TP2 ở biên trên các hộp như hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.