d43b271c31dc46f98401e8f8856c70

chiến lược EUR/GBP

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
canh sell EUR/GBP nhé mn giá đang chạm kháng cự đợi giá break qua đường màu trắng rồi sell nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.