DatTong

EURGBP, Bán theo H1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP , Bán theo H1
Giao dịch đang hoạt động:
Sell 0.9020, stoploss 22pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.