NguyenThang33

Phân tích cặp Eur/Gbp - Xu hướng LONG

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đang tiếp cận đến đường hỗ trợ, khả năng quay đầu và bật lên rất cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.