SwedishDad

Mô hình giá tách tay cầm đang hình thành trong cặp Euro/bảng Anh

FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mô hình giá đang hình thành tách tay cầm, cần confirmed .
Anh em tham khảo.