Fondex

EURGBP Đã đến ngày BUY

Giá lên
Fondex Cập nhật   
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Đồng EUR liên tục mất giá khiến cho EURGBP giảm rất sâu và nó ở rất gần với đáy cũ trong năm 2018. Tuy nhiên sẽ thật là dại dột khi SELL EURGBP vào lúc này vì khả năng hồi của EURGBP là rất lớn. Và nếu EURGBP quay đầu, những Traders Sell EURGBP sẽ phải gồng rất lâu trước khi nó tiếp tục mất giá.
BUY EURGBP
SL: 0.86750
TP: 0.88000
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
EG lên quá đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.