dinhchien

EURGBP - Kỳ vọng test lại đáy

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Chờ rời kênh giá và sell
- Hoặc sell limted ngay đỉnh vừa rồi