Leadership

Đã có thể đánh Scalping EURGBP từ bây giờ

FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Một cặp tiền tương đối ổn định và chạy chậm trong thời gian qua. Rất thích hợp cho những ai đánh scalping. Đây là thời điểm tốt để đánh scalping cặp tiền này. Tuy nhiên, nếu bạn là người cẩn thận, hãy chờ đến khi EURGBP về lại vùng giá 0.89000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.