anhnd1

EURGBP - H1 - Bắt đáy

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Buy lướt theo H1
TP: 0.87392
SL: 0.87087
R/R = 1/1.97
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Quá nhanh và nguy hiểm