NguyenThang33

EG - Vẫn tìm kiếm đỉnh D của mô hình

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Ngày cá tháng tư liệu thị trường có lừa mình ko:))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.