SonPriceAction

EURGBP sell stop

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Sell stop EURGBP SL TP như trên hình