NguyenThang33

Phân tích cặp EURGBP - Xu hướng SHORT

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá của cặp đang hướng về mức kháng cự đầu tiên tại 0.8858 (38.2%, 50% Fibonacci retracement , 100% Fibonacci extension ) và có khả năng giá sẽ đẩy xuống, hướng về mức hỗ trợ chính của cặp tại 0.8724 (76.4% Fibonacci retracement , 100% Fibonacci extension ).
Stochastic (89,5,3) cũng đang tiếp cận mức kháng cự và chúng ta cùng chờ đợi mức giá sẽ giảm trong thời gian tới.