NguyenThang33

Phân tích cặp EURGBP - Xu hướng SHORT

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá của cặp đang hướng về mức kháng cự đầu tiên tại 0.8858 (38.2%, 50% Fibonacci retracement , 100% Fibonacci extension ) và có khả năng giá sẽ đẩy xuống, hướng về mức hỗ trợ chính của cặp tại 0.8724 (76.4% Fibonacci retracement , 100% Fibonacci extension ).
Stochastic (89,5,3) cũng đang tiếp cận mức kháng cự và chúng ta cùng chờ đợi mức giá sẽ giảm trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.