Leadership

EURGBP - Không thể nào làm gì khác ngoài SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã nằm trong đợt up trend suốt 1 tháng. Sẽ rất khó nếu quyết định LONG EURGBP trong thời gian này. Chúng ta không thể biết được EURGBP còn nằm trong up trend bao lâu, nhưng chúng ta đều biết rằng nó sẽ phải rơi vào down trend