VnRebates

EURGBP - Nhiều dấu hiệu yếu trong cấu trúc lớn

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP - Khung ngày sau khi tạo được Buy climax (BC) thì đã xuất hiện nhiều điểm yếu trong cấu trúc khi mà giá không thể tiếp cận cạnh trên cấu trúc (dấu mũi tên). Cụm khối lượng tạo nên BC trước đó tương đương với khối lượng của sóng tăng gần nhất nhưng cũng không thể tiếp cận vùng cạnh trên, đồng thời trong sóng tăng này xuất hiện SOT.

Kết hợp với sóng giảm hồi gần nhất xuất hiện thêm SOT thì có thể nhận định lực cầu tuy không mạnh nhưng vẫn đang chiếm ưu thế trong cấu trúc này. Vùng từ chối giá phía trên kì vọng có thể giữ được giá đi lại vào trong cấu trúc. Cần quan sát thêm các nhịp test ở vùng tiềm năng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.