DuyphongFX88

Cơ hội bán EURGBP trên h4 đang dần hình thành

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
H4 EURGBP đang ở key level

Monthly open + Ma 200

Nếu H4 đóng dưới MA 200 + monthly open

Minh sẽ canh bán với target 1 tại 0.88333

Target 2 tại MA200 daily = 0.8794
Giao dịch đang hoạt động

Bình luận