DuyphongFX88

Cơ hội mua GBPJPY đang khá đẹp trên h4

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Kiên nhẫn đợi giá đóng trên 135.2 để enter trade này
SL và TP như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.